The Birds Sing


Rè 2015-2016 bidh luchd ealain Rural Nations ag àdhairteachadh fiolm le dealbhan beò gluasadach mun Iolaire a Ghoid an Leanamh. Thèid pùpaidean a dhealbh a d’aon gnothaich airson scrìon cùil a bheir cothrom iomadh cruth a dhealbh. Thèid a chlàradh an Ceann a Deas na Hearadh, Tràigh Losgantir agus blàran mònadh nan Eileanan an Iar. ‘S ann airson àire a thoirt gan àrraineachd anns a bheil na h-iolairean, anns na h-eileanan a thèid am fiolm a dheanamh. (Comhairle bho Urras Ceann a Tuath na Hearadh agus eòlaiche nan eòin Robin Reid)

 

Na Pùpaidean, Dreach na Stèidse agus na deilbh beo le Muriel Anna NicLeòid (Eilean Leòdhais)

Sgeulach agus na fuaimean (Alex Patience (Portsgearaidh)

 


 

website by plexus media